Husets sponsorer

Nørholm Forsamlingshus er taknemmelig for samarbejdet med følgende sponsorer, der med deres økonomiske støtte er med til at bedre husets økonomiske situation mærkbart. Der er tale om lokalt baserede selvstændige erhvervsdrivende, som vi håber, at besøgende i og brugere af huset også vil tænke på at støtte:

Skulle du og din virksomhed også kunne se mening i at støtte Nørholm Forsamlingshus med et sponsorat, så kontakt bestyrelsen. Som tak vil virksomheder som de ovennævnte bl.a. få deres firmanavn forholdsvis tydeligt nævnt i husets entre og altså på hjemmesiden.

Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen

Vi har desuden indgået en særaftale med Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen, der gør, at hver gang et hussalg i området formidles gennem dette ejendomsmæglerfirma, så modtager forsamlingshusforeningen en donation på 3.000 kr. Hvis sælgerne vel at mærke på forhånd husker at nævne for mæglerne, at de er medlem af forsamlingshuset. Så husk det!


Nørholm Bygade 21, Nørholm, 9240 Nibe, bankkontonr. 9367 4564400799