Lejekontrakt

Du kan her hente lejekontrakten i PDF-format (Kræver Acrobat Reader), hvis du ønsker at medbringe et udfyldt eksemplar. Bemærk venligst at kontrakten skal være indgået efter aftale med udlejer!!

Hent lejekontrakt til udskrivning: Lejekontrakt.pdf

Lejekontrakt Nørholm Forsamlingshus

Lejers navn: ____________________________________ Tlf :_________

Adresse: __________________________________________

*Husk at oplyse konto nr. til brug ved tilbagebetaling af depositum.

Mellem lejer og Nørholm Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale:


Lejeren disponerer over:

Hele huset med alle faciliteter____
Møderum (loft) med køkken____
Møderum (loft) uden køkken____

Fra d.________ kl. ____til d. ________kl.____

Fuldt lejebeløb inkl. depositum (1.000 kr.) indbetales straks og senest 14 dage efter dato for bekræftelse af reservationen. Reservationen har først gyldighed, når indbetalingen er registreret.

Bekræftet reservation er bindende. Ved aflysning færre end 30 dage før lejedatoen, er hele lejebeløbet som udgangspunkt tabt (med mindre huset af udlejer umiddelbart kan udlejes til anden side). Ved aflysning flere end 30 dage før lejedatoen, tilbagebetales halvdelen af lejebeløbet som udgangspunkt.

Indenfor 30 dage efter aflevering af nøgle tilbagebetales depositum, dog ekskl. fradrag for bortkomment eller eventuelle skader på inventar, der opgøres ifølge erstatningsprislisten. Ligeledes vil der være trukket et oprydningsgebyr, hvis dette ikke er udført (se reglementet).

Ved underskrivelse erklærer lejer sig indforstået med ordensregler og prisliste for Nørholm Forsamlingshus. Herunder, at depositum ikke tilbagebetales, hvis reglementet ikke er overholdt (f.eks. ved støjklager).

Lejeprisen inkluderer: El, vand, varme, kaffefiltre, papir og sæbe til opvaskemaskine.

Henrik Johansen tlf.: 31 17 16 31 / Jeppe Avlund tlf.: 22 73 99 49

________________________
Dato/underskrift udlejer

________________________
Dato/underskrift lejer

Følgende kontonummer skal benyttes ved indbetaling: Reg. nr. 9367 Konto nr. 4564400799. Husk at skrive navn, lejedato og eget kontonummer på overførslen (til brug ved tilbagebetaling af depositum). Lejeaftalen underskrives senest ved udlevering af nøgle.


Nørholm Bygade 21, Nørholm, 9240 Nibe, bankkontonr. 9367 4564400799