Formandens beretning 2008

Generalforsamling 12. marts 2008


Endnu et år er gået, og vi er ikke lukket endnu. Det ville jo så være dejligt, at min beretning handlede om hvordan vores nybyggede hus sprudlede af liv, økonomien var god, og visionerne var mange og spændende. Sådan er virkeligheden desværre stadigvæk ikke.

Jeg sagde sidste år, at vi hang i en tynd tråd, - det gør vi stadigvæk, selvom tråden er blevet lidt tykkere.

I forhold til støjsagen har jeg deltaget i en del møder med teknik og miljø forvaltningen, om hvem der havde ansvaret for husets tekniske udformning. Det lykkedes vist ikke helt, at få det ansvar placeret. Alle vaskede hænder og henviste til et referat fra et byggemøde fra før vi startede på selve byggeriet. Her havde jeg sagt at huset primært skulle bruges til kulturelle formål. Dette førte tilsyneladende til, at man (rådgiverne) ikke tog stilling til eventuelle støjproblemer. Dette har aldrig været nævnt overfor os på noget efterfølgende byggemøde, men som bygherre var det vores ansvar.

Vi fik samtidigt et påbud fra miljøafdelingen, om at overholde de gældende støjgrænser, som en måling har vist var lovlige (82 db med alt lukket). Dette var ensbetydende med en lukning.

Som nogen sikkert har lagt mærke til, lavede vi derfor en målrettet pressekampagne hvor vi dels gjorde offentligheden opmærksom på vores problem, og dels prøvede at gøre politikerne ansvarlige for vores fremtid.

Vi kontaktede, inden vi gik i gang, Realdaniafonden, så de var klar over, at der nok kom lidt medieblæst, om det forsamlingshus, som de havde været med til at finansiere, og brugte som et eksempel på fremtidens forsamlingshuse. De blev også gjort opmærksomme på, at vi ikke kunne drive huset videre med de gældende miljøregler, hvis de tekniske forandringer ikke blev lavet.

At gå i detaljer med hvad der skete i denne hektiske periode er for omfattende, men resultatet kender vi.

Realdania ringede midt i et interview og meddelte at de betalte halvdelen (350.000 kr.), hvis Aalborg kommune betalte resten. Det satte yderligere gang i tingene og presset på politikerne resulterede i at SBU godt ville have en ansøgning på restbeløbet. I alt 700.000 kr.

Vi har i samme periode haft kontakt til Landsforeningen af forsamlingshuse. De støttede os med konsulentbistand.

Som sagen står lige nu, har begge fonde modtaget ansøgningerne. Realdania har bevilliget beløbet, og SBU vil først have nabohøring i.f.m. byggesagsbehandlingen afklaret således, at eventuelle myndighedskrav kan blive afdækket. Dette forbehold skyldes at eventuelle krav bl.a. kan påvirke projektets indhold, og den samlede økonomi. Men den samlede bevilling skulle vist være ret sikker.

Det næste der så skal ske er, at en landskabsarkitekt visualiserer de ydre ændringer (støjhegn), og at sagen derefter kommer i nabohøring. Der er en masse teknisk/lovmæssigt i den proces som jeg ikke har styr på, men det forgår i samarbejde med teknik og miljø. Vi har også fået en midlertidig udsættelse på kravet om en løsning på støjproblematikken. Så længe, at der er en realistisk løsning undervejs, foreløbigt i et halvt år, men med mulighed for forlængelse.

Samtidigt med alt dette får vi et økonomisk problem fremover med at forrente den gæld vi har i.f.m. etablering af køkken m.v.

Det er klart, at vi ikke kan udleje i samme antal til f.eks. fester med musik. Selvom vi får lavet de tekniske ændringer, er der stadigvæk mange begrænsninger.

Nogen gange er vi i tvivl om det overhovedet kan lade sig gøre. Drømmen vil være at blive gældfri, og gøre huset mere til et medborgerhus. Men det må den kommende bestyrelse arbejde videre med.

Vi kan i hvert tilfælde konstatere, at den overskudsgivende udlejning er væsentligt reduceret. Vi kan ikke lave overskud på fællesspisning, generalforsamlinger o.s.v.

De planer som var i.f.m. at udleje til købmandsforeningens beskæftigelsesprojekt blev desværre ikke til noget. Det ville ellers være en mulighed for en god fast indtægt. Samarbejdet består nu i, at de gør rent efter de lejere, som har betalt for det.

Ja, - det har sgu været en hård tid. Der er ingen som skal sige, at vi ikke laver noget.

Det er en god bestyrelse, at være med i. Men jeg må også indrømme, at det tager mange kræfter. Jeg har lovet mig selv, og de øvrige medlemmer, at jeg laver det tekniske i byggeprojektet færdigt, så det er lige til at gå til, men så holder jeg også i bestyrelsen.

Jeg håber på en god og konstruktiv debat om denne beretning, og hvis nogen lige har ca. 200.000 kr. til overs, vil vi godt høre nærmere.

Henrik Wulff

FormandNørholm Bygade 21, Nørholm, 9240 Nibe, bankkontonr. 9367 4564400799