Formandens beretning 2007

Generalforsamling 23. marts 2007


Lad mig gå til sagen med det samme. Vores forsamlingshus hænger i en tynd tråd.

Vi har i det forløbne år mest måtte koncentrere os om ikke at udleje og forrente vores gæld. Grundet placeringen af huset, og bygningens konstruktion, er vi plaget af støjproblemer. - Vi kan ikke overholde de støjregler, som gælder for forsamlingshuse og lignende.

Vi har fået udført støjmålinger af et uvildigt firma, og resultatet er, at der ikke må overskrides en grænse på 82 db. indendørs. Det vil i praksis sige at alle former for levende musik er forbudt, samt at jukeboks, stereoanlæg m.v. skal plomberes, - ja jeg tror heller ikke engang at skole kirke koret kan afholde en koncert uden overskridelse.

Disse målinger er foretaget med lukkede døre og vinduer d.v.s. at vores ventilation gennem tagvinduerne ikke må benyttes under fester, og døre ikke må åbnes.

Vi har selvfølgeligt prøvet på at placere et ansvar for byggeriets udformning og placering, men alle vasker hænder og melder hus forbi.

En af begrundelserne for den manglende hensyntagen findes i et referat fra før byggeriets endelige udformning, hvor jeg har udtalt at "den primære brug skulle være kulturelle arrangementer".

Dette er efterfølgende blevet tolket som "stille kaffearrangementer". Dette har aldrig været taget op på et af de utallige byggemøder i resten af forløbet, hvor selve husets konstruktion har været på dagsordenen. Altså har vores mange og dyre rådgivere handlet i god tro, når der ikke er taget hensyn til eventuelle støjgener.

En udbedring kræver en investering på ca. 500.000 kr.

Det vi sige at vi har et forsamlingshus, som ikke kan benyttes til det et forsamlingshus også normalt er lavet til, - familiefester og lign. Jo medmindre man er helt stille..!

Dette har ført til en begrænset udlejning, med deraf følgende underskud på regnskabet.

Vi har skærpet kursen overfor hvad vi lejer ud til, og gjort alle lejerne opmærksomme på støjproblematikken. Det har begrænset grunden til at klage, men selvfølgeligt er det umuligt at der ikke er en enkelt svipser på et ½ år...! - Og så må der klages og rettes henvendelse til politiet og kommunens miljøafdeling.

Vi kan bare ikke gøre det bedre, samtidigt med at vi ser økonomien skride og kan tælle månederne til at vi lukker og slukker.

Det er frivilligt arbejde til gavn for hele byen, og der er grænser for hvor meget vi vil lægge ryg til.

På nuværende tidspunkt er sagen overgivet til Landsforeningen Danske Forsamlingshuse. De finder at sagen er principiel, og betaler for juridisk og byggeteknisk bistand. Alt vedrørende "sagen" bliver fremover varetaget af firmaet "Grobund", og resultatet af dette afventer vi med spænding.

Alt det praktiske

Rent praktisk har vi brugt tid og penge på at vedligeholde huset.

Det udvendige træværk har fået træbeskyttelse, og gulvet er blevet slebet ned og fået en ny overflade da den oprindelige ikke kunne holde til den slitage, som den blev udsat for - pris 20 000 kr. alene for gulvet.

Vi har fået en forbedret varmestyring, som forhåbentligt kan ses på kommende elregninger.

Vi har holdt bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden, og de har ikke alle sammen været lige sjove. Vi var faktisk lige ved at smide håndklædet i ringen på et tidspunkt, orkede ikke mere alt det bøvl, - men har besluttet at gøre arbejdet færdigt, holde sammen og hjælpe hinanden med arbejdsopgaverne. Vi har brug for et forsamlingshus i Nørholm.

Nu håber vi på at det fælles beskæftigelsesprojekt med købmanden kan skaffe en fast indkomst og nogle meningsfyldte arbejdspladser, så vores økonomi kan komme i en overskuelig ramme.

En ting er sikkert. Hvis vi på et tidspunkt må lukke kommer det ikke til at gå stille af.

Hvis vi ikke kan lave den første "lovlige" fest, bliver den sidste "ulovlige" et brag af en fest for hele byen..!Nørholm Bygade 21, Nørholm, 9240 Nibe, bankkontonr. 9367 4564400799