Formandens beretning

Generalforsamling 10. marts 2006


Dette har været år 1 i det nye hus.

Ikke flere fejl og mangler med efterfølgende diskussioner med diverse byggesagkyndige.

Det har været året hvor vi skulle se om udgifter og indtægter står i forhold til hinanden.

Det har været et hvileår hvor vi i bestyrelsen skulle lande sikkert, ovenpå flere års hårdt arbejde, hvor selve det at drive et forsamlingshus fyldte meget lidt.

Vi har fået kunst på væggene så salen fremstår mere farvestrålende og spændende - en tak til borgerforeningen for denne visionære gave..!

Vi har bygget skur så gasflasker og skrald ikke står og ødelægger helhedsindtrykket. Vi synes i øvrigt at det passer fint til arkitekturen, så noget har vi lært..!

Vi har husstandsomdelt vores girokort sammen med en "reklame" for forsamlingshuset.

Vi har deltaget i børnedyrskuet.

Vi har arbejdet på varmesystemet, så vi bruger så lidt energi som muligt. Dette arbejde er ikke færdigt endnu, men med de priser der er på el, er det meget nødvendigt. - Mogens kan priserne for et års drift!

Vi har arbejdet på støjproblematikken i.f.t. naboerne. - Der er indløbet en klage til miljøafdelingen i teknisk forvaltning. - Vi har holdt flere møder med dem hvor vi dels har gennemgået de foranstaltninger vi har lavet (skiltning - præcisering i lejekontrakt - nej til ungdomsfester m.v.), og dels en støjmåling foretaget at firma udefra.

Vi har i.f.t. teknisk forvaltning slået fast, at vi er med på næsten hvad som helst for at forbedre forholdene, men at vi ikke har de nødvendige midler i vores budget. Vi mener, at med den placering som huset har, kan det ikke komme bag på alle de byggesagkyndige, som har været tilknyttet, og fået løn for arbejdet, at der opstår problemer..!

Den del af problemet, som henfører til placeringen og manglende støjreducerende foranstaltninger i selve byggeriet, vil vi have andre til at betale. Det er i første omgang teknisk forvaltning og de byggesagkyndiges problem. Vi skal nok gøre alt hvad vi selv, kan så længe det ikke umuliggør den normale drift af et forsamlingshus.

Vi afventer et udspil fra teknisk forvaltning og svar på støjmålingerne.

Planer for det kommende år

Arbejdsopgaverne for den kommende bestyrelse vil udover den almindelige drift - som i sig selv er en stor opgave, være at færdiggøre støjproblematikken.

Alt træværket udvendigt skal have en omgang beskyttelse.

Trægulvet kan med nuværende behandling ikke holde til at blive brugt, og skal derfor afpudses og behandles med lak. - Vores udsendte medarbejder har set, at et lignende trægulv på kunstmuseet Aros i Århus har fået lak, så det må være godt nok til Nørholm.

Vi mangler også en skiltning på huset!

Og så er der det med kulturen - Vi vil stadigvæk godt høre om, og deltage i kulturinitiativer i forbindelse med forsamlingshuset.

Det er intet sket fra vores side i det forløbne år, men vi håber på at der snart bliver kræfter og tid til at arbejde videre med ideen om en kulturmafia.

Og så et lille hjertesuk fra formanden. - Det er hele Nørholms forsamlingshus. Det kunne være placeret mange andre steder, men teknisk forvaltning skar igennem, så det ligger her!

Alle har mulighed for at benytte det, men skal være klar over at det koster penge. - Det er penge som er lånt i banken, og som skal betales tilbage. Vi prøver virkeligt at tage hensyn til de "fattige" arrangementer, men kan ikke sætte penge til med de udgifter vi har.

Det vil sige, at andre "rige" arrangører måske betaler lidt til de andre, og det må blandt andet være sådan, at vi holder liv i vores landsby.

God generalforsamling.Nørholm Bygade 21, Nørholm, 9240 Nibe, bankkontonr. 9367 4564400799